RAFAMET S.A. na rzecz zrównoważonego rozwoju


RAFAMET S.A. na rzecz zrównoważonego rozwoju
2021-04-29
RAFAMET S.A. dołączył do grona podmiotów, które doceniają i stosują w praktyce idee zrównoważonego rozwoju, zdefiniowane przez United Nations Global Compact.
Przeczytaj również:
- Dostosowujemy nasze praktyki biznesowe do standardów zrównoważonego rozwoju w jego czterech głównych obszarach. Mowa o prawach człowieka, prawach pracowniczych, ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji – mówi Prezes Zarządu firmy RAFAMET S.A., E. Longin Wons

RAFAMET S.A. należy do ścisłej czołówki światowych przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych. Firma jest także cenionym dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz obronnym. Przedsiębiorstwo dołączyło do grona podmiotów ceniących i praktykujących idee zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój 
Prawa człowieka, prawa pracownicze, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji - to cztery obszary zrównoważonego rozwoju do których swoje działania biznesowe dostosowuje firma RAFAMET S.A. - Traktujemy przestrzeganie praw człowieka jako podstawowy element etycznego biznesu, który od lat rozwijamy w niemal 80 krajach całego świata. Charakter prowadzonej przez nas działalności i jej zasięg geograficzny potwierdza, że respektujemy różnorodność pochodzenia, rasy, płci, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych i przynależności do organizacji społecznych i zawodowych – informuje E. Longin Wons, Prezes Zarządu firmy RAFAMET S.A. dodając jednocześnie, że w przedsiębiorstwie zatrudnione są także osoby spoza Polski, które pracują z rynkami zagranicznymi. 

Niezwykle istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie działalności zakładającej świadome i odpowiednio ukształtowane relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowiska naturalne, a także zdrowiem człowieka. - Jesteśmy świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. RAFAMET S.A. działa w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na nie. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001 – dodaje E. Longin Wons. 
 
Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń - to tylko niektóre z zobowiązań środowiskowych, które realizuje firma RAFA,ET S.A. - To dla nas bardzo ważne, aby działać z poszanowaniem środowiska naturalnego, podnosić świadomość pracowników firmy na temat ekologii a także nieustannie ulepszać skuteczność Systemu Zarządzania - podsumowuje Prezes Zarządu RAFAMET S.A. 

***

Tekst: Adventure Media
Zdjęcie: RAFAMET S.A.

 ***
RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.-Nadesłał:

Adventure Media

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl