Kradzieże na placach budowy: obniżone morale u 31% pracowników


2024-06-20
Każdego dnia na placach budowy dochodzi do kradzieży sprzętu. Najnowszy raport BauWatch pokazuje, że liczba przypadków kradzieży w 2023 r. wzrosła o 40%, powodując ogromne straty finansowe.

Incydenty te mają rozległe konsekwencje dla branży budowlanej, w tym opóźnienia, przekroczenie budżetu, straty materiałowe, zakłócenia projektu i obniżone morale pracowników.

Przeczytaj również:

·       15% firm zostało zmuszonych do wstrzymania pracy z powodu powtarzających się kradzieży.

·       Liczba incydentów kradzieży w 2023 r. wzrosła o 40%.

·       Aż 31% pracowników zgłosiło obniżone morale z powodu niepewności co do bezpieczeństwa na placu budowy.

Włamania i kradzieże na placach budowy prowadzą do znacznych opóźnień i przekroczenia budżetu. Z raportu wynika, że aż 30% firm budowlanych doświadczyło opóźnień z powodu kradzieży kluczowych narzędzi i materiałów. Dodatkowe koszty związane z odkupieniem skradzionych przedmiotów często negatywnie wpływają na rentowność projektów, wymagając nieplanowanych nakładów finansowych. Firmy te muszą również wstrzymywać prace w oczekiwaniu na ponowne dostawy, co często prowadzi do niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie projektu.

Straty materialne i przerwy w projektach

Bezpośrednie straty majątkowe związane z kradzieżami obejmują utratę cennych narzędzi i materiałów budowlanych, co stanowi poważne obciążenie finansowe dla firm budowlanych. W skrajnych przypadkach powtarzające się kradzieże mogą również prowadzić do całkowitego przerwania projektów budowlanych. Raport wskazuje, że 15% firm zostało zmuszonych do wstrzymania prac z powodu powtarzających się kradzieży, co doprowadziło do utraty zaufania inwestorów i poważnych strat finansowych.

Aleksander Wilczewski, Dyrektor Zarządzający BauWatch komentuje: wdrożenie zaawansowanych systemów monitoringu na placach budowy jest kluczem do zminimalizowania ryzyka kradzieży i zapewnienia bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie pozwalają skutecznie ograniczyć straty materialne, jednocześnie poprawiając morale zespołu, które może być obniżone przez przestępczość, zwłaszcza gdy pracownicy muszą sami płacić za utracone narzędzia.

Obniżone morale pracowników

Kradzieże na placach budowy mają również negatywny wpływ na morale pracowników. Częste przypadki włamań prowadzą do poczucia niepewności i frustracji wśród pracowników, co zmniejsza produktywność i zwiększa rotację personelu. Aż 31% pracowników zgłosiło obniżone morale z powodu niepewności związanej z bezpieczeństwem na placu budowy. Te negatywne emocje mogą przełożyć się na spadek jakości wykonywanej pracy i wzrost liczby dni chorobowych, co dodatkowo komplikuje realizację projektów budowlanych.

Technologia i sztuczna inteligencja w bezpieczeństwie na placu budowy

Aby przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu, BauWatch wdraża zaawansowane technologie oparte na sztucznej inteligencji. Nowoczesne systemy monitoringu umożliwiają szybkie wykrywanie i reagowanie na próby kradzieży oraz analizowanie wzorców zachowań. Dzięki sztucznej inteligencji czas reakcji spada poniżej jednej minuty. Systemy te wykorzystują zaawansowane algorytmy do analizy obrazów w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe wykrywanie podejrzanej aktywności. Gdy system wykryje potencjalne zagrożenie, natychmiast powiadamia odpowiednie służby bezpieczeństwa, które mogą szybko interweniować. Ponadto technologia oparta na sztucznej inteligencji pozwala na gromadzenie i analizę danych z różnych incydentów, umożliwiając lepsze zrozumienie wzorców przestępców i optymalizację strategii bezpieczeństwa. Pozwala to firmom budowlanym nie tylko reagować na bieżące zagrożenia, ale także proaktywnie zapobiegać przyszłym incydentom. W rezultacie nowoczesne systemy monitoringu nie tylko chronią mienie, ale także zwiększają ogólny poziom bezpieczeństwa na placu budowy, co z kolei ma pozytywny wpływ na morale pracowników i efektywność realizacji projektów.Nadesłał:

AZ_2018

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl